30.05.2023    
  Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник института животноводства УААН  

Главная
Резюме
Список публикаций
Услуги
Контакты
Новые книги
Полезные книги
Семинары и конференции
Новые корма и кормовые добавки
Тематика новых лекций
Заказ книг
Все статьи
Перспективные рационы кормления

 Збагачений соняшниковий шрот - флорісой - нова білкова добавка в раціонах сільськогосподарської пт

Подобед Л.І., доктор с.-г. наук, провідний науковий співробітник інституту тваринництва УААН

Серед  рослинних кормів сої належить  виключне місце через поєднання  високоякісного білку з значним вмістом  обмінної  енергії. Соєвий шрот  накопичує цього білку ще більш, а низький рівень клітковини перетворює цей кормовий продукт на головну білкову субстанцію раціонів для молодняку  всіх видів с.-г. тварин і птиці.  Не секрет, що і досі  в Україні рівень виробництва сої, а значить, і соєвого шроту  не забезпечує потреби   тваринництва в цих кормових продуктах. Тому ціна на соєпродукти   залишається одною з самих високих  серед всіх відомих рослинних компонентів раціонів.

Світовий досвід свідчить, що  є реальна можливість часткової і навіть повної заміни соєвого шроту  продуктами переробки соняшнику, як що  знизити вміст в них рівню  клітковини, збалансувати амінокислотний склад і підвищити перетравність  поживних складових корму  на 10-14%.

Враховуючи це, нами зроблена  спроба  створити    кормовий продукт шляхом переробки и збагачення  соняшникового шроту з  максимальним приближенням його складу і поживності до шроту сої.

В результаті отримана  оригінальна технологія додаткової переробки  звичайного соняшникового шроту, який поступає з вітчизняних маслоекстракційних заводів.  За рахунок цієї технології вдалося  створити  високотехнологічний  кормовий продукт  флорісой,  який можна використовувати в якості  часткового замінника ( на 50%) соєвого шроту, або вводити в раціони тварин замість шроту соняшникового з  суттєвим підвищенням перетравності  всього раціону і  позитивним впливом на  продуктивність тварин і птиці.

Збагаченій кормовий продукт  флорісой суттєво відрізняється від  початкового соняшникового шроту навіть органолептично (Рис.1.).

   

а) вихідний соняшниковий шрот;       б) Флорісой

Рис.1.Загальний вигляд сировини і кормової добавки флорісой.

 

Рис.1. свідчить про однорідність  кінцевого продукту, зменшення  накопичення в ньому оболонок  насіння соняшнику. При цьому інші характеристики (колір, запах)  в новому продукті  залишаються  на рівні  соняшникового шроту.  Порівняльні характеристики  поживності флорісою на фоні  шроту сої і шроту соняшнику приведено в таблиці 1.        

Таблиця 1.

Порівняльний хімічний склад і поживність деяких  рослинних кормових продуктів 

п/п

Показники

Одиниця виміру

Шрот соняш-

никовий

Флорі-сой

Шрот

соєвий

1.

Суха речовина

%

90

89,2

91

2.

Сирий протеїн

%

34,0

41,54

42,0

3.

Сира зола

%

7,4

7,2

6,8

4.

Сира клітковина

%

19,0

11,24

7,7

5.

Сирий жир

%

1,7

0,93

1,2

6.

Сири БЕР

%

27,9

28,29

33,3

7.

Обмінна  енергія   для птиці

Ккал/

100г

210

243,0

249

8.

Обмінна  енергія   для ВРХ

Мдж/кг

10,6

12,5

12,9

9.

Обмінна  енергія   для свиней

Мдж/кг

12,5

13,4

13,7

10.

Кормових одиниць

в 1 кг

0,91

1,08

1,18

11.

Кальцій

г/кг

3,6

3,61

3,6

12.

Фосфор загальний

г/кг

6,5

7,19

6,5

13.

Фосфор доступний

г/кг

1,8

2,09

1,6

 

  Дані таблиці 1 свідчать, що поживність флорісою по основним показникам  суттєво перевищує поживність початкового соняшникового шроту і максимально приближується  до  показників шроту сої.  Зазначимо, що зниження рівню  клітковини  за рахунок переробки соняшникового шроту в флорісой складає  40,8 % від початкового рівня. Цей фактор  обумовив значне підвищення енергетичної цінності корму для всіх видів тварин і птиці. Вільні проценті  від  зменшення клітковини  поповнилися виключно за рахунок  білків. В кормі  дещо знизився рівень  сирої золи і майже на 10 %  підвищився рівень  доступного фосфору.

Ще більша дія  застосування   нашої технології  переробки  соняшникового шроту  відбилася на  динаміці  амінокислотного складу    готового  флорісою. Порівняння  отриманого продукту з  соняшниковим і соєвим шротом  за вмістом окремих амінокислот висвітлює певні  його переваги над  вихідної сировиною і наближення до показників   продуктів переробки сої.  ( Табл.2).

 

 

Таблиця 2.

Амінокислотний склад  флорісою, % на натуральний корм

Амінокислота

Шрот соняшнику

Флорісой

Шрот сої

Лизин

1,13

1,7

2,67

Гістідин

1,01

1,09

1,17

Аргінін

2,64

2,51

3,07

Аспарагінова к-та

3,02

3,99

2,83

Треонін

1,23

1,81

1,68

Серин

1,43

1,75

2,02

Глутамінова к-та

7,05

6,19

4,05

Пролін

1,17

1,07

1,22

Гліцин

1,84

2,09

1,58

Аланін

1,46

2,39

2,63

Валін

1,31

2,11

2,02

Метіонін

0,78

0,91

0,6

Изолейцин

0,88

2,15

2,29

Лейцін

1,64

3,61

3,55

Тирозин

0,9

1,79

1,55

Фенилаланін

2,3

3,13

1,58

Триптофан

0,41

0,44

0,59

Біологічна цінність білку (БЦБ), %

 

61,7

 

69,2

 

72,9

 

Дані таблиці 2 свідчать, що збагачення шроту соняшнику позитивно відбивається на  якості  білку  готового флорісою. За рахунок  розробленої технології в кормі зростає рівень лізину на  50%, метіоніну на 17%, треоніну  на 47%. Збільшення  концентрацій цих та інших амінокислот дозволяє   економити  на синтетичних домішках концентратів амінокислот, які звичайно і суттєво здорожують комбікорм.

 За рахунок перерозподілу окремих факторів  білкової насиченості по окремим амінокислотам суттєво зростає інтегруючий показник біологічної цінності  білку добавки( БЦБ).  В складі флорісою БЦБ збільшується до показника  69,2% від стандарту ФАО., тоді як в початковому шроті цій показник складав всього 61,75 , або в  1,12 разів менш. БЦБ флорісою максимально наблизився до показника соєвого шроту і відстав від нього всього на  3,7%.

Зниження рівню клітковини в складі флорісою, позбавлення цієї добавки частки НПЦ і використання спеціальних ферментів дозволює підвищити  перетравність   сухої речовини   цього корму   в середньому на 9-14%   

Все це дозволяє стверджувати, що флорісой здатен  заміняти 40-60% у соєвих кормів в раціонах  всіх видів тварин і птиці, починаючи с перших тижнів життя.

Флорісой  не утримує в своєму складі   інгібіторів трипсину, уреази, та інших антипоживних речовин. Тому відпадає необхідність контролю за цими негативними факторами живлення, як це робиться у сої. Повністю зникає  небезпека розладів  травлення викликаних блокуванням роботи травних ферментів.

  Крім того флорісой можна включати в раціони де сої немає зовсім. При чому   в такому варіанті  рівень введення добавки  можна збільшити в порівнянні з нормою включення соняшникового шроту на 30%, без  безпеки  зниження рівню   споживання корму і його продуктивного ефекту.

В раціони  молодняку птиці добавка включається  на рівні  5-20%, а для несучок ця добавка може складати   третину маси раціону. В окремих випадках  включення флорісою може стати  єдиною мірою балансування протеїнового живлення птиці при перетриманні,  в останню частину  яйценосного циклу.

Продуктивний ефект використання комбікорму, в якому  половина соєвих кормів  замінена  на флорісой,  повністю зберігається.  При заміні соняшникового шроту на флорісой збільшення  продуктивності тварин може перевищити 25%. , а економія комбікорму  при його введенні  складає 15-18%.

Промислове виробництво флорісою  в Україні  вже налагоджено на виробничних потужностях .

Запрошуємо  зацікавлених виробників комбікормів до  використання цієї кормової добавки в годівлі птиці. Промислове виробництво Ії в Україні налагоджено.

 

 

 

 

 
 
         
Подобед Л. И. © 2008-2023 Rambler's Top100 Создание сайта - ODELN

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /home/grandins/podobed.org/www/includes/pagination.php on line 4